توسعه صنعت و اشتغال

جواد واحدی فرماندار مرکز استان گفت :با تدبیر دولت و امید آفرینی در صنعت و اشتغال و  اصلاح ساختار در تولید و ارائه راهکارها ی علمی وتحقیقی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تشکیل گردید.

شهر خوب ،شهروند خوب

مناسبت های روز

وضعیت آب و هوا

وب لینک ها

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

سامانه الکترونیکی ارتباط با مردم

شما اینجا هستید: خانه