شهرسازی

شهرسازی

رعایت الزامات فنی جهت صدور پروانه ساختمانی

  مالكان اراضي و املاك بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري يا ساير مراجع صدور پروانه ساختمان‌‌‌‌‌‌  با رعايت الزامات اين قسمت پروانه لازم را اخذ نمايند0
  مالك ساختمان يا نماينده قانوني او بايد جهت اخذ پروانه يا هر گونه مجوز ساختمان ،مدارك فني لازم شامل نقشه ها ،محاسبات و مشخصات فني كه در آن نوع ،چگونگي و حدود كار مورد نظر مطابق زير نشان داده شده است را به تعداد نسخه هاي لازم ،طبق روال تعيين شده به شهرداري يا ساير مراجع صدور پروانه ساختمان و يا هر مقام قانوني مسئول تحويل دهد.
  مدارك فني  كه براي بررسي و تاييد ارائه مي شوند بايد شامل پلان ها،مقاطع،نماها،جزئيات، هر گونه محاسبات و ساير مستندات فني لازم باشند كه در آنها شكل،اندازه ها،نوع،جنس و ساير مشخصات تمام فضا ها و عناصر ساختمان از جمله در،پنجره،قفسه هاي ثابت،لوازم بهداشتي و هر گونه اجزايي كه انطباق مشخصات آنها با اين مقررات الزامي  است،معين گرديده باشد.
  پس از تاييد نقشه ها و ساير مشخصات فني و صدور پروانه ساختمان توسط شهرداري يا مقام قانوني مسئول،چنانچه به هر دليل نياز به تغييراتي در نقشه ها و مشخصات فني باشد،بايد پيش از هر اقدامي تغييرات مور د نظر به تاييد مقام قا نوني مسئول رسيده و پروانه ساختمان جديد صادر شود.
  شهرداري ها يا ساير مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند تمام مدارك فني ساختمان و تأييديه هاي كيفيت مصالح و اجزاي بكار رفته در ساختمان و ساير موارد كه نشان دهنده ي انطباق مشخصات طرح و اجراي ساختمان با مقررات اين مبحث است را در نسخه هاي كامل به تعداد كافي نزد خود نگهداري نمايند.

شهر خوب ،شهروند خوب

مناسبت های روز

وب لینک ها

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

سامانه الکترونیکی ارتباط با مردم

شما اینجا هستید: خانه واحدها شهرسازی