خدمات شهری

خدمات شهری

گل های فصلی

  گلها با زیبایی فراوان و تنوع و گوناگونی خود در ارضای نیازهای روحی و حس زیباشناسی بشر نقش عمده ای ایفا می کنند. ایران موطن اصلی بسیاری از گیاهانی است که امروزه به عنوان گیاهان زینتی در گوشه و کنار دنیا کشت می شوند. وضع جغرافیایی و طبیعی ایران که آسمان روشن و آفتاب گرم آن عامل مثبتی برای رشد و نمو برخی گیاهان در بعضی از فصول است به ما این نوید را می دهد که در آینده نه تنها از واردات بی رویه بذر قلمه گل و گیاه منصرف خواهیم شد بلکه برعکس به صادرات این محصول نیز خواهیم پرداخت.

 

فایل معرفی گل‌های فصلی را از لینک زیر دریافت نمایید:

 

 

ضوابط فضای سبز در پیاده رو ها

  خیابانها در بافت شهرها به عنوان شریانهای حیاتی و سلسله اعصاب شهری از اهمیتی شایان برخوردار هستند. از این رو طراحی آنها رویکردی جدی و کارشناسانه را می طلبد که پاسخگوی تمامی نیاز و توقع شهروندان از چنین فضاهایی باشد. یکی از عمده ترین آیتم ها در طراحی خیابان، پیاده رو و بطور کلی معابر شهری فضای سبز آنهاست که عمدتا در طراحی ها نادیده گرفته می شود.

 

 فایل ضوابط فضای سبز در پیاده روها را از لینک زیر دریافت نمایید:

 

ضوابط و مقرات زیباسازی شهری.آبخوری

  آبخوری های شهری در تمام نقاط دنیا به لحاظ نیاز استفاده کنندگان از اهمیت ویژه ای برخوردارند. عواملی چون بهداشت محیطی، مصالح مناسب، ارگونومی، زیبایی و هم چنین الزامات جانمایی و نگهداری در طراحی، ساخت و اجرای این محصول دارای اهمیت بوده و موجبات تدوین دستورالعمل ها و ضوابط را فراهم آورده است.  در مجموع می توان گفت آنچه در ساخت این عنصر مبلمان شهری واجد اهمیت است، کاربرد آن در ارایه آبی سالم و عاری از هرگونه آلودگی به تمامی شهروندان عبوری در سطح شهر است؛ و هر گونه اقدامی که یکی از این موارد را در نظر نداشته باشد، نمی تواند مورد تایید قرار گیرد.

 

فایل ضوابط و مقررات زیباسازی شهری و آبخوری را از لینک زیر دریافت نمایید:

 

 

شما اینجا هستید: خانه واحدها خدمات شهری